skip to Main Content

Grafisk formgivare

Erika Sandström

– med inspiration från naturen

Professionellt men personligt. Affärsmässigt men ärligt.

Det är de mottona som Ess Design jobbar efter.

Senaste projekt

Tillsammans med mitt underbara klusternätverk av frilansande kreatörer – Christel @ Schröder design, Janna @ Thalén produktion, Lisa @ Makalaus media samt Karin @ Taiga nature & photo – har vi på uppdrag av Länstyrelsen Jämtlands län tagit fram en kampanj mot våld i nära relationer. Tillsammans satt vi idén som Christel sedan satte form på genom de tre ordikonerna Bli fri, Sluta slå och Våga fråga. Hon gjorde sedan det tryckta materialet och jag det digitala.

Back To Top