Skip to content

Om uppdraget

Två barnböcker om livet på fjället, en utifrån fjällrävens perspektiv och en utifrån lämmeln. 

Båda böckerna gjordes på sex språk, förutom svenska på norska, engelska och tyska samt på nord- och sydsamiska.

Kund

Felles Fjellrev / Länsstyrelsen Jämtlands län & Direktoratet Trøndelag

Back To Top