Skip to content

Om uppdraget

Till varje naturreservat ska det finnas en skylt med en förklaring till varför området är skyddat och en karta över området som ska visa på den aktuella vegetationen.

Önskan från deras sida är att det ska vara akvarellmålningar. Mina kartor är dock en liten kombo, bakgrunden är målad i akvarell och så även träden. Men träden läggs på som lager i PhotoShop. Och det kan bli många lager. Har insett att PhotoShop har en gräns på 2000 lager…

Kund

Länsstyrelsen Jämtlands län

Back To Top