Skip to content

Om uppdraget

Två gånger om året, inför sommar- och vintersäsongen, ges turguiden Fjällupplevelser ut. Det är en guide till ett antal numrerade och uppskyltade leder i Södra Årefjällen – Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö och Vålådalsområdet.

För varje område finns en översiktskarta och en för varje led en detaljkarta.

Bakgrundskartan är en hybrid, där både terrängskuggningar och höjdkurvor finns med. Färgerna är anpassad efter säsong, vintern har lite kallare färger medan sommarens färger är grönare.

Kund

Södra Årefjällen

Back To Top