Skip to content

Om uppdraget

Översiktskarta samt ett antal detaljkartor över det reviderade Vålådalen naturreservat.

Enligt det nya reservatsbeslutet är reservatet indelat i ett antal zoner. Dessa zoner markerades med olika färger på en bakgrundskarta endast bestående av en terrängskugga.

För att förenkla för besökaren gjordes två olika kartor, en för varje säsong. Detta för att minska ner informationen på kartorna.

Kund

Länsstyrelsen Jämtlands län

Back To Top