Skip to content

Om uppdraget

Jag gjorde kartan ursprungligen till en broschyr för Sonfjället nationalpark men 2022 uppdaterade jag kartan till denna när nya entréskyltar togs fram.

Kund

Länsstyrelsen Jämtlands län

Back To Top