Skip to content
logotyp Felles Fjellrev

Om uppdraget

Felles Fjellrev var ett InterRegprojekt, ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län och Direktoratet i Trøndelag.

De två fjällrävarna i logotypen symboliserar Sverige och Norge som tillsammans strävar mot ett mål – att bevara fjällräven, en av våra mest hotade däggdjursarter.

Back To Top