Skip to content

Om uppdraget

Döda fallet är ett speciellt ställe, både historiskt, biologiskt och geologiskt.

Under 2022-2023 restaurerades hela området upp och nya informationsskyltar sattes upp i området. Totalt 48 skyltar, i en storlek från 56×30 cm till hela 168×42 cm.

Informationen delades upp i sju olika kategorier – historia, biologi, geologi, focusrör, geologihistoria, familjeslinga samt skötsel – alla med en egen liten bård för att förklara på en gång vad skylten handlar om.
Till det tillkom även en vanlig reservatsskylt.

Kund

Länsstyrelsen Jämtlands län

Back To Top