Skip to content

Om uppdraget

Förtydligande illustrationer till rapporten ”Åtgärdsprogram Miljömål” för:

  • utsläpp för respektive sektor – transport, industri och energiförsörjning,
  • kraftproduktion vid olika typer av vattenkraftverk i Jämtlands län,
  • minskning av kontinuitetsskog nedanför gänsen för fjällnära skog.

Kund

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Back To Top