Skip to content

Karta Femundsmarka

Om uppdraget En stor karta över Femundsmarka och Gutulia nasjonalparker. Kartan trycktes på en rullgardin som personalen på Elgå nasjonalparksenter…

Karta Sonfjället

Om uppdraget Jag gjorde kartan ursprungligen till en broschyr för Sonfjället nationalpark men 2022 uppdaterade jag kartan till denna när…

Karta Vålådalens naturreservat

Om uppdraget Översiktskarta samt ett antal detaljkartor över det reviderade Vålådalen naturreservat. Enligt det nya reservatsbeslutet är reservatet indelat i…

Karta Fjällupplevelser

Om uppdraget Två gånger om året, inför sommar- och vintersäsongen, ges turguiden Fjällupplevelser ut. Det är en guide till ett…

Karta naturreservatsskyltar

Om uppdraget Till varje naturreservat ska det finnas en skylt med en förklaring till varför området är skyddat och en…

Back To Top