Skip to content

Illustration Västanå naturreservat

Om uppdraget Illustrationer till skyltar längs en kulturstig vid Västanå.  Tuschteckningar utifrån gamla fotografier.  Kund Länsstyrelsen Västernorrland

Illustration Döda fallet

Om uppdraget Enkla schematiska illustrationer i akvarell till skyltar i Döda fallets naturreservat. Illustrationerna visar Bildandet av en älvfåra, Genomskärning…

Illustration Åre Camping

Om uppdraget Humor var ett önskemål från kunden – och humor blev det. För vad är matlagning utan ett glas…

illustration Klättermusen t-shirts

Om uppdraget Illustrationer av motiv till fyra olika t-shirts; T-mouse, T-eco, T-outdoor och T-climb.  T-mouse anspelar på företagsnamnet och motivet…

illustration Åtgärdsprogram Jämtland

Om uppdraget Förtydligande illustrationer till rapporten ”Åtgärdsprogram Miljömål” för: utsläpp för respektive sektor – transport, industri och energiförsörjning, kraftproduktion vid…

Back To Top