skip to Main Content

trycksaker

Skylt och broschyr för Åres ledsystem

Kund

Åre Destination

Om uppdraget

Som ett led i att vidareutveckla Åre som en åretruntdestination inventerades området runt Åreskutan på bra vandringsleder i varierande svårighetsgrad. Resultatet blev 20 markerade leder som, tillsammans med karta för respektive led, presenteras i en broschyr. Vid ett antal utgångspunkter finns skyltar med karta och korta beskrivningar av lederna.

Se alla

Back To Top