skip to Main Content

trycksaker

grafisk form barnbok

Kund

Felles Fjellrev, genom
Länsstyrelsen Jämtland och
Direktoratet Trondheim

www.fellesfjellrev.se

Om uppdraget

Möt fjällräven, boken för barn i åldrarna 5–11 år som beskriver den hotade lilla rävens liv.

Boken producerades i projektet Felles Fjellrev och gavs ut av förlagen Opal (svensk version), Mangschou (norsk, engelsk och tysk version) samt Davvi Girji (syd- och nordsamisk version).

Felles Fjellrev är ett InterRegprojekt, det vill säga ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge som ska bevara fjällräven, en av våra mest hotade däggdjursarter.

Se alla

Back To Top