trycksaker

grafisk form barnbok

Kund

Felles Fjellrev, genom
Länsstyrelsen Jämtland och
Direktoratet Trondheim

www.fellesfjellrev.se

Om uppdraget

Möt fjällräven, boken för barn i åldrarna 5–11 år som beskriver den hotade lilla rävens liv.

Boken producerades i projektet Felles Fjellrev och gavs ut av förlagen Opal (svensk version), Mangschou (norsk, engelsk och tysk version) samt Davvi Girji (syd- och nordsamisk version).

Felles Fjellrev är ett InterRegprojekt, det vill säga ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge som ska bevara fjällräven, en av våra mest hotade däggdjursarter.

Se alla